Mobilterapeuten - Massage
Healing - Kost og ernæring
Mobilterapeuten 
Healing - Massage - Kost
Healing Tankefelt terapi
  Fysiurgisk massage
  Tlf nr. 70 22 66 22

Øjenbehandling med AcuNova en forholdsvis ny og revolutionerende måde, at behandle øjensygdomme.

 

Ved øjenbehandling sættes der typisk nåle i øjenbryn (ikke øjne), hænder, fødder.

I de 2 første uger behandles hver dag, 2 gange dagligt med en times pause imellem (dog ikke i weekenden). Er det sket en bedring, så behandles der efterfølgende uge 1 dag og herefter 1 dag 14 dage senere.

For at bevare det opnåede resultat, bør der være 1 opfølgende behandling pr. måned, da man ellers risikerer forværring, og i værste fald skal starte behandlingen forfra.

 

   DSC06253

 På billedet ses nogle af de punkter der bruges

 

Virker AcuNova på alle patienter?
Alle, som behandles med akupunktur reagerer forskelligt. Hos nogle kan man opnå meget stor succes efter få behandlinger, og hos andre kan det vare nogle måneder. Omkring 10% af patienterne er resistente overfor akupunkturbehandling, og vil derfor ikke opnå nogen bedring.

Ved øjenbehandling med AcuNova, vil man i de fleste tilfælde se resultater indenfor de første 2-3 uger, men kan i sjældne tilfælde strække sig over flere måneder.

 

Hvilke øjenlidelser kan behandles?
Generelt kan alle øjenlidelser behandles med AcuNova, dog med undtagelse af nærsynethed hos voksne. Succesraten er over 70% dvs., at over 70% af patienterne opnår en forbedring af synsevnen.

Hvis øjenlidelsen ikke skyldes en funktionsforstyrrelse i øjet, men derimod i hjernen (f.eks hjerneblødning, blodprop m.v.), er der 80% chance for forbedring. Her følger en liste over de mest almindelige øjenlidelser.

Dette er kun et lille udpluk, da der findes over 10.000 forskellige øjenlidelser.

 

AMD/øjenforkalkning (Aldersbetinget Makula Degeneration)
AMD behandles meget ofte med AcuNova, og ofte med stor succes. AMD kan ikke helbredes, men man kan stoppe sygdommens udvikling og i de fleste tilfælde opnå en større eller mindre synsforbedring. Dette gælder både for den tørre og den våde form af AMD. Dette er intet mindre end en revolution indenfor øjenbehandling, da øjenlæger ikke kan behandle tør AMD og kun i få tilfælde kan behandle våd AMD.

 

Grøn stær (Glaucom)
Grøn stær kan i de fleste tilfælde behandles med stor succes såfremt, at patienten reagerer positivt på behandlingen. Trykket i øjet bliver dermed formindsket, og i mange tilfælde kan lidelsen helbredes fuldstændigt. Dette gælder også, hvis patienten i forvejen er blevet opereret. Succesrate 70%.

 

Diabetes betingede lidelser
Diabetes (sukkersyge) kan ikke helbredes med AcuNova, men følgeskader (bl.a i øjnene) kan bedres betydeligt. Det gælder f.eks blødninger i øjnene med mindre, at skaderne er meget fremskredne og alvorlige. Det er meget vigtigt for insulinkrævende diabetikere, at være meget nøjagtige med, at måle blodsukkerværdierne under behandlingen med AcuNova, da behandlingen kan nedsætte behovet for insulin drastisk. Succesrate 60%.

 

Grå stær / katarakt
Behandlingen af grå stær med AcuNova er den mindst relevante. Som regel er en linseoperation både hurtigere og billigere, og man kan få det lavet på det offentliges regning. Hos børn er der imidlertid god effekt af en grå stær behandling med AcuNova. I dette tilfælde er det endda meget relevant, at overveje en behandling med AcuNova bl.a fordi, øjenlæger kun meget nødigt opererer børn, da øjnene stadig er i vækst. AcuNova behandling kan også være relevant for grå stær patienter, som samtidig lider af AMD, da disse patienter ofte afvises af øjenlægerne, idet en linseoperation ikke medfører nogen bedring af synsevnen.

 

Langsynethed
Mere end 90% af alle mennesker rammes af aldersbetinget langsynethed. Med AcuNova kan man allerede efter få dobbeltbehandlinger (ca. 12-15) sænke dioptritallet, og i nogle tilfælde kan patienten endda helt undgå at bruge briller. Succesrate 75%.

 

Nærsynethed
Nærsynethed kan behandles med AcuNova op til en alder på 20-23 år, da øjet stadig er i vækst, men desværre ikke hos voksne patienter.

 

Nethindelidelser
Nethindeløsning skal altid først behandles med laser hos en øjenlæge. AcuNova behandling forhindrer yderligere nethindeløsning, og man kan reducere opstået arvæv som følge af laserbehandlingen og blødninger i det omkringliggende væv opsuges. Succesrate 60%.

 

Blodpropper i øjet
Synsforstyrrelser pga. blodpropper i øjet eller hjernen kan med stor succes behandles med AcuNova. Også følgerne af en øjeninfarkt kan forbedres. Succesrate 60%.

 

Retinitis pigmentosa (kikkertsyn)
Denne sygdom har altid været betragtet som uhelbredelig, men erfaringer viser, at man med AcuNova behandling kan opnå betydelige forbedringer. Succesrate 60%.

Øjenlidelser forårsaget af hjerneskader og medicin.
Øjnene hos disse patienter er som regel intakte. Synet hindres af uforklarlige forstyrrelser (irritations- og overledningsforstyrrelser). AcuNova kan kanalisere disse forstyrrelser – i mange tilfælde endda meget hurtigt. Ved blodansamlinger i hjernen opsuges blodet og evt. ar i hjernen kan i visse tilfælde heles fuldstændigt. Succesrate 80%.

 

Bestil AcuNova akupunktur online her.


Nyhedsbrev

Online shop

Kontakt

Ved tidsbestilling

tlf nr. 70 22 66 22

eller på mail info@mobilterapeuten.dk

Tidsbestilling
Tlf nr. 61 68 90 88
eller på mail
info@mobilterapeuten.dk
Adresse
Jan Birke Lyngbye
Byagervej 140, st. th.
8330 Beder
Tlf. 61 68 90 88

CVR 20997109